Κρεβάτια για νοσηλεία στο σπίτι

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

Με λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του ασθενή αλλά και του συνοδού

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ