ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

eopyy

Είδος: Συμπυκνωτής Οξυγόνου (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ)

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00015, από ιατρό πνευμονολόγο (κατηγορία αναπνευστικά)

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 75€ μηνιαίως

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0%

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Οξυγονοθεραπεία με υγρό

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  10018, από ιατρό πνευμονολόγο (κατηγορία αναπνευστικά)

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: Ποσό τιμολογίου

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% έως 90€ , 25% για το υπόλοιπο ποσό τιμολογίου

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή CPAP ΑΠΛΗ

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00008, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 51,50€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ ( με την ιατρική γνωμάτευση πρέπει να επισυνάπτονται οι μελέτες ύπνου)
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή CPAP AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00017, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 51,50€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ ( με την ιατρική γνωμάτευση πρέπει να επισυνάπτονται οι μελέτες ύπνου)
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Νεφελοποιητής

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00013, από ιατρό πνευμονολόγο , παιδίατρο με κωδικούς διάγνωσης J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 10,00€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή Νεφελοποιητών (ΥΠΕΡΗΧΩΝ)

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00022, από ιατρό πνευμονολόγο , παιδίατρο με κωδικούς διάγνωσης  J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 (κατηγορία αναπνευστικά)

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 90€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 67,5€)

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή Αναρρόφησης Πτυέλων 

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00018, από ιατρό πνευμονολόγο , παθολόγο , γενικό ιατρό με κωδικούς διάγνωσης  Z93.0  (κατηγορία αναπνευστικά)

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 90€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου. (ανώτατη αποζημίωση 67,5€)

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή BIPAP

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00418, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης  G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84  (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 53,50€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Συσκευή BIPAP S/T

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00418, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης  G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 96,50€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπνευστική συσκευή Όγκου/ Πίεσης − Σερβοαναπνευστήρας

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00027, από ιατρό πνευμονολόγο (κατηγορία αναπνευστικά)

Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 166,50€

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου

Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Νοσοκομειακό Κρεβάτι Χειροκίνητο

Ειδικότητες συνταγογράφησης: νευρολόγος , φυσίατρος.

Κωδικοί διάγνωσης G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Περιγραφή

α) Noσ/κή κλίνη

β) Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος)

γ) Αναρτήρας για έλξη

δ) Ρόδες με φρένα(4 τεμ.)

ε) Στρώμα αφρολέξ

Κωδικός Συνταγογράφησης

00493

00494

00495

00496

00497

Καθορισμένο ποσό

224,70€

92,00€

80,80€

66,40€

69,60€

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 533,50€  (για κλίνη που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω)

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου. (ανώτατη αποζημίωση 400,1€)

Χορηγείται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις: τετραπληγία, παραπληγία, βαριά μυασθένεια, βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας, αποδεδειγμένα σε κατακεκλιμένους ασθενείς, για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από Θεράποντα ιατρό ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας και έγκριση Ελεγκτή

Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.) , με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφαλισμένουνου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου

Αντικατάσταση μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Νοσοκομειακό Κρεβάτι Ηλεκτροκίνητο Πλήρες

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00586, από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο με κωδικούς διάγνωσης G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Με μοτέρ ηλεκτρικής ανύψωσης έως 135kg, μοτέρ ηλεκτρικής ανάκλησης πλάτης και ποδιών, ενσύρματο χειριστήριο ηλεκτρικών εντολών, 2 μπαταρίες έκτακτης λειτουργίας, 2 μετώπες (κεφάλι-πόδια), με ξύλινη επένδυση, πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) από ξύλο, σομιέ από ξύλο, αναρτήρα για έλξη, 4 ρόδες με ποδόφρενα, στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 1000€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 750€)

Χορηγείται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις: τετραπληγία, παραπληγία, βαριά μυασθένεια, βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας, αποδεδειγμένα σε κατακεκλιμένους ασθενείς, για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από Θεράποντα ιατρό ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας και έγκριση Ελεγκτή

Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.) , με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφ/νου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου

Αντικατάσταση μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αερόστρωμα Κατάκλισης με Αεραντλία

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο με κωδικούς διάγνωσης G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37,G70, G73, Z74.0 (κατηγορία διάφορα)

Περιγραφή

α) Μηχανισμός αεροστρώματος-αντλία

β) Στρώμα κατακλίσεως

Κωδικός Συνταγογράφησης

00422

00423

Καθορισμένο ποσό

68,00€

52,00€

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 120€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 90€)

Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι κατακεκλιμένος.

Αντικατάσταση στρώματος μετά ενός έτους, μηχανισμού  μετά 3 έτη

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΑΠΛΟ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00050 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Με μεγάλες ή μικρές ρόδες με κινητά ή σταθερά πλαϊνά με δυνατότητα ρύθμισης των υποποδίων

Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 161€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 120,75€)

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00051 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Ενισχυμένο με μεγάλες φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές ρόδες εμπρός, πτυσσόμενο ή σταθερού σκελετού, με φρένα, με δυνατότητα ρύθμισης πλάτης και καθίσματος, ύψους και κλίσης υποποδίων, προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα πλαϊνά και υποπόδια, λαβές ώθησης

Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 445€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 333,75€)

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00054 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Κωδικοί διάγνωσης: G04.1,G11.4,G80.0,G82,G35,G36,G37

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 1080€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 810,00€)

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00113 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Κωδικοί διάγνωσης: G04.1,G11.4,G80.0,G82

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 2310€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 1732,50€)

Χορηγείται σε άτομα 18-65 ετών με φυσιολογική αντίληψη, πνευματική ικανότητα, όραση, ακοή, αναγκαιότητα μετακινήσεων

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 6ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας

Είδος: Αναπηρικό αμαξίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Συνταγογραφείται από ιατρό νευρολόγο , φυσίατρο, ορθοπεδικό με κωδικό συνταγογράφησης 00114 (κατηγορία ορθοπεδικά)

Κωδικοί διάγνωσης: G04.1,G11.4,G80.0,G82

Μέγιστο αποδοτέο ποσό: 3486€

Συμμετοχή ασφαλισμένου: 25% επί του τιμολογίου (ανώτατη αποζημίωση 2614,50€)

Χορηγείται σε άτομα 18-65 ετών με φυσιολογική αντίληψη, πνευματική ικανότητα, όραση, ακοή, αναγκαιότητα μετακινήσεων, αυξημένο Σ.Β. ή δυσκολία πρόσβασης σε οικία ή κατοικία

Δικαίωμα αντικατάστασης με την παρέλευση 6ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

 • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 • Βιβλιάριο υγείας